Ιώνιο Θεραπευτήριο

Διεύθυνση : Αγ. Γεωργίου 1, 181 20 Κορυδαλλός
Τηλ. & Fax : 210 – 49 50 937, 210 – 49 49 543
E-mail: info.ionio@gmail.com